9. třída

Vypravování s luštěním
 

Mokré září

Na angličtině jsme dostali úkol, udělat OBRÁZKOVÝ PŘÍBĚH. Vrhli jsme se na BB S HRABADLEM NA 4 S   KONCOVKOU –ŮV zážitek z prázdnin, což byl výlet po VĚTŠÍM POTOKU. Jelikož už byl TŘETÍ ROČNÍ OBDOBÍ, bylo celkem chladno a nás nenapadlo nic jiného než si vlézt do MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O NA 5. Vše se odehrávalo u MOJE SOUSEDKA V LAVICI, protože měli MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O venku přikrytý VĚC KTEROU PŘIKRÝVÁME BAZÉN. MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O  je umístěna pod listnatými stromy pyšnícími se přes cestu, která se plazí vedle našeho ztrouchnivělého plotu. Na VĚC KTEROU PŘIKRÝVÁME BAZÉN  bylo nespočetně napadaného PADÁJÍCÍHO ODPADU ZE STROMŮ NA TŘETÍ ROČNÍ OBDOBÍ NA 5. Ale nejprve jsme si vymysleli jak ty fotky budou vypadat a co tam vlastně budeme „říkat“. Když jsme měli vymyšleno, sháněli jsme si potřebné věci. Poté co jsme si je sehnali, tak jsme po ŽEBRÍKU KTERÝM LEZETE DO H2O vlezli do MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O NA 5, ve kterém byla lehce BARVA TRÁVY a hodně studená H2O. Ze začátku jsme nemohli nalézt na „loďky“ ,které byly v podobě velkého balónu na KOŠÍKOVOU a na NEJZNÁMĚJŠÍ SPORT. V téhle chvíli jsme už byli úplně promočený , protože vždy když jsme nalezli, tak jsme OKAMŽITĚ NA 4 spadli. A když jsme už tak nestabilně seděli  na ZDROBNĚLINĚ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU POHYBUJÍCÍHO SE PO H2O NA 7, tak jsme začali fotit pomocí PŘEPÍNAČE NA TV. A protože se nedalo udržet na  ZDROBNĚLINĚ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU POHYBUJÍCÍHO SE PO H2O NA 7 a PŘEPÍNAČ NA TV  se nesmí dostat do H2O, tak vždy musel být zahozen přes palubu ven z MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O NA 5.... bylo to vždy zábavné, protože při pádu se né vždy dobře hází. Když byl PŘEPÍNAČ NA TV hozen přes palubu, tak vždy musela jedna z nás pro něj  jít, a pak zase vylézt na tu nestabilní , zákeřnou a nepřátelskou  ZDROBNĚLINA DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU POHYBUJÍCÍHO SE PO H2O NA 7, na štěstí to bylo jen čtyřikrát. Když jsme se konečně nalodili, tak jsme už mohli dofotit příběh. Nejzábavnější scéna však byla praštění BB S HRABADLEM NA 4 VESLEM VODÁCKY ŘEČENO po hlavě. Když jsme focení příběhu dokončili, tak jsme se nezdráhali si zaplavat v BARVA TRÁVY H2O,poté jsme vylezli PO ŽEBŘÍKU KTERÉM VYLEZETE Z MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O NA 5, co jsme seskočili ze  ŽEBŘÍKU PO KTERÉM VYLEZETE Z MODRÁ KRUHOVÁ NÁDOBA NA H2O NA 5, jsme zjistili na vlastní kůži ,že už je na koupání moc zima. A tak jsme se šli vysprchovat do teplé  vody, nejen abychom se ohřáli , ale taky proto abychom ze sebe smyli všechny sinice a ten BARVA TRÁVY hnus z vody. S fotkami jsme byli velice spokojené a paní učitelka na angličtinu nás pochválila za statečnost a byla nadšena naší nápaditostí a vtipem. :)                         

 

 

VYTVOŘILI: ELIŠKA HRČÍŘOVÁ A BÁRA BERNARDOVÁ

 

Čokoláda

 

Žila, byla jednou jedna (dítě ženského pohlaví na 5) jménem Kunhuta Andělská. Její (zákonní zástupci na 6) nebyli velmi bohatí, a tak si nikdy nemohla koupit (hnědá sladkost z kakaových bobů na 8), kterou měla opravdu moc ráda. A proto se začala kamarádit s (žákyně 9.B, které hrabe na 5), která ji nosila do (ústav pro žáky na 5). A tak jí každou (mezera mezi vyučujícími hodinami na 9) nenápadně kradla kostičky mléčné, hořké a (opak černé na 4) čokolády, někdy dokonce i čokolády na vaření. Sem tam byla i s oříšky, mandlemi, rozinkami, želé a jednou dokonce i s (barevný čokoládový bonbon na 10). Jednou, si toho ale (žákyně 9.B, které hrabe na 5) všimla a byla na Kunhutu naštvaná a v rozhořčení řekla: „Jestli mi budeš ujídat moji (hnědá cukrovinka na 8), tak já se s tebou bavit nebudu!“ Ale tou dobou už byla na ujídání (hnědá cukrovinka na 8) Kunhuta závislá. Nemohla s tím přestat. Bylo jí hrozně líto, že už se nemohla (povídat jinak na 5) se svou nejlepší a jedinou kamarádkou. Měla ale za to, že za všechno může (žákyně 9.B, které hrabe na 5), protože se nechtěla o nic dělit. Ani jedna ale nechtěla uznat své (omyly jinak na 4). Po pár dnech si (žákyně 9.B, které hrabe na 5) našla novou nejlepší (přítelkyně jinak na 9) Markétu, ale nebylo to jako s Kunhutou. Markéta to poznala a snažila se, aby si prominuly své (omyly jinak na 4). Po několika nepovedených pokusech se jí to podařilo. Obě se poučily ze svých (omyly jinak na 3). A i s Markétou žily šťastně a spokojeně a se spoustou (hnědá cukrovinka na 8) až do konce základní školy.

Wernerová, Šimůnková, Kocianová, Jirmannová, Jarošová

(žákyně 9.B, které hrabe na 5)= Šimpy (Barbora Šimůnková)

 
 

PO STOPÁCH YETTIHO

 

Šel (starý pán na 4) po (tenké cestě na 6) a najednou zahlédl  (Big Food na 7), a protože ta (tenká cesta na 6) vedla (v největším pohoří světa), tak se není se čemu divit. (Big Food na 7) utekl a (starý pán na 4) se vydal po jeho (otiscích v zemi), až ho zavedly k (díře v hoře na 7). Vstoupil dovnitř a znovu zahlédl (Big Food na 7), který ho vedl dál do nitra hory. Najednou před sebou zahlédl ostré světlo. Vydal se za ním. Šel tak dlouho, než ho na chvíli oslepilo. A když se mu znovu zaostřil, ( smysl na 4) uviděl mýtické Shangri-La a jeho (místo, kde voda vyvěrá na povrch země na 6) věčného mládí. Neodolal, přistoupil k němu blíž a napil se. Zamotala se mu hlava a on (pozbyl vědomí na 6). Když se probudil, zjistil, že leží na (nábytek určený ke spaní) a zvenku sem proniká sluneční světlo. Pomyslel si: “Aha, tak to byl jenom sen!”

Podíval se na svoji (horní končetina na 4)a zjistil, že ji nemá vůbec zvrásněnou. Vyskočil z postele a podíval se do zrcadla a s údivem zjistil, že to, co se mu stalo, nebyl sen ale (realita jinak). Zjistil, že se nachází pořád (v největším pohoří světa) a že ho horští (lidé kteří provádí turisty)našli ležet na úpatí hor.

Po této příhodě se teď už mladý pán vrátil do svých rodných (evropská země na 3) a zde se stal učitelem na základní škole a založil horolezecký oddíl, který na počest yettiho pojmenoval Yetty club.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAN ZMRZLÍK

Hned co napadl bílá peřina, poskládala skupinka malých našich budoucností ze bílé peřina  sněhuláka Zmrzlíka. Jak ho postavili, vstal z mrtvých. Nemohl se sice hýbat, ale mohl mluvit a přemýšlet tak, jako to umí homo sapiens.

Přemýšlel celé teplé světlo a bílá tma. Přes teplé světlo byl veselý, protože si s ním hrály naše budoucnost. V bílé tmě byl však smutný, neboť ho trápil lidská starost, o kterém nechtěl nikomu říct. Jeho nastolená budoucnost se mu zdál nespravedlivý. Jako všichni i on znal ty příběhy se šťastným koncem o sněhulácích, kteří na konci studeného období  museli roztát, a tím pádem i umřít. Jeho nastolená budoucnost mu působil „au, au“ tak dlouho, až se rozhodl, že o tom poví naší budoucnosti.

Naši budoucnost to moc trápilo, ale napadlo je, že by mohly Zmrzlíka nechat v kuchyňském spotřebiči s ledem, kde by přečkal období s hlavními prázdninami.

Ten přes období s hlavními prázdninami s pláčem vzpomínal na ty teplé světlo, které trávil s naší budoucností, jež okolo něj seděly a povídaly si s ním. Celý ten 12 měsíců se mu zdál hrozně dlouhý.
Jednoho teplé světlo se ovšem otevřel a Zmrzlíka po 12 měsíců znovu spatřil naši budoucnost. Postavily ho venku a všechno bylo jako minulou zimu. Naše budoucnost byly se Zmrzlíkem šťastné.

Jenže Zmrzlíka zanedlouho zase něco trápilo. Tentokrát nechtěl zpátky do kuchyňského spotřebiče s ledem. Zase o tom pověděl naši budoucnost. Ty z toho byly smutné a nevěděly, co mají dělat.
Potom je ale napadlo, jak by se se Zmrzlíkem mohly hezky rozloučit. Kolem  něj udělaly malý dřevěný ohraničení pozemku, na který daly písemné sdělení okolí: "Pan Zmrzlík, ten, který s námi bude vždycky. Ať už v období s hlavními prázdninami nebo v studeném období." To proto, aby si Zmrzlík mohl připadat alespoň na okamžik jako homo sapiens.

Každý teplé světlo se naše budoucnosti chodily s panem Zmrzlíkem loučit a když jednou přišly, nebyl tam. Zůstala po něm jen pokrývka hlavy, oranžová zelenina a dva C (chemická značka).

Petra Tošovská a Radka Beranová 9.B